Knihovna Dobřínsko
Naposledy aktualizováno: 16.9.2019

Historie knihovny v Dobřínsku

 

Založení knihovny a její historie není v kronice zaznamenána, proto jsou vybrány pouze kapitoly z kroniky, které s knihovní činností souvisejí.

 

Správcům škol přikázáno pročísti znova žákovské knihovny, vlastizrádné knihy, sešity, obrázky z knih vymítati, podezřelá místa v nich zaškrtávati a předkládat je k cenzuře zemské školní rady. /vybráno z kroniky z kapitoly Učitel za války/

Žákovská knihovna je ve velmi ubohém stavu: knihy jsou většinou roztrhány. Proto objednal správce školy 32 nových vázaných knih do školní knihovny. / školní rok 1922/23/

Kabinet, knihovna, fondy: Náboženský 1
Jazykový 2
Zemědějepisný 15
Fysikální 51
Přírodopisný 8
Početní 2
Kreslířský 1
Psaní 1
Zpěvu 0
Ruční pr. chlapeckých 3
Ruční pr. dívčích 1
Školní kuchyně 58
Těl. výchovy 2
Knih. učitelská 95
Knih. žákovská 143
Knih. chudinská 52

Číslo 60 radnice-sídlo obecního úřadu. Za II. světové války část sloužila jako škola, a část jako četnická stanice. Od roku 1945 slouží budova orgánům obce. K zadní části budovy byla přistavena místnost pro místní lidovou knihovnu. V ní pracuje od roku 1954 knihovnice Emílie Šachlová. Knihovna byla vybavena knihovnickým nábytkem, knihovnická technika byla vedena tak, jak má být- zavedení knižních lístků a výpůjčních sáčků, nové stavění literatury na regálech... V roce 1966 byla MLK Dobřínsko jako první knihovna přidružena ke středisku Moravský Krumlov. Za práci v tomto roce dostala knihovnice i uznání v rámci soutěže „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“. Činnost se v posledních letech v porovnání s roky šedesátými zdvojnásobila. V roce 1974 se půjčilo v knihovně 5 knih na jednoho obyvatele. Paní Šachlová se o doplňování fondu pečlivě stará. Není výjimkou, že se zastaví každých čtrnáct dnů ve střediskové knihovně, aby si prohlédla novinky. Má knihy ráda a drží se zásady, že knihovník musí vše, co čtenáři nabízí, znát především sám. MLK plní dobře svoje poslání jak počtem vypůjčených knih, tak i výběrem literatury, s příležitostnými výstavkami knih naučné a zábavné literatury. /vybráno z kroniky 1976/

Knihovnu vede i nadále knihovnice E. Šachlová. V tomto roce si občané vypůjčili 2.203 knih a 98 časopisů. Čtenářů bylo 69 z toho mládeže 34. Knižní fond činil 1.679 knih. Mimo toho je zde z výměnného fondu MěK Mor. Krumlov zapůjčeno 480 knih. /z kroniky 1978/

Pro velký zájem o četbu, bylo rozhodnuto, provést v roce 1978, rekonstrukci knihovny. K tomu bohužel nedošlo, protože jsou v kronice ukončeny zápisy roku 1978, kdy pod tlakem nadřízených orgánů docházelo ke slučování tehdejších MNV do územně větších celků. Toto se nevyhnulo ani naší obci, a dne 1.7.1980 přestal po volbách existovat Místní národní výbor v Dobřínsku, a naše obec byla přičleněna k MNV v Mor. Krumlově, kam přešla i kronika obce. Po celou dobu od roku 1979 do roku 1990 v ní nebyly vedeny zápisy. Po volbách po listopadu 1989 byla na přání občanů Dobřínska znovu správa obce vrácena zpět zřízením obecního úřadu. Obecní knihovna je umístěna v zadní části Obecního úřadu. Vede ji dlouholetá knihovnice paní Šachlová Emilie. Knihovna má celkem 1.992 knih a v roce 1991 přibylo 30 knížek nových.Dobřínští čřtenáři, je jich registrováno celkem 65, z toho 20 do 14 roků, uskutečnili během roku 2.151 výpůjček. /z kroniky 1991/Lidová knihovna dá se považovat jako součást kulturního života obce. U nás má dlouholetou tradici a občanům pomáhá získat znalosti z různých oborů lidské činnosti. Místní knihovnu od r. 1954 do roku 1995 tj. 42 roků vedla paní Emilie Šachlová, která za tuto dobu získala mnoho zkušeností. Její rady, kterou knihu vypůjčit, získaly mnoho věrných čtenářů. Od roku 1995 knihovnu vede paní Martina Nováková. Knihovna má 50 stálých čtenářů, kteří si za rok vypůjčili 3.000 knih. Z časopisů Místní knihovna pravidelně odebírá Praktickou ženu a ABC pro děti a mládež, ale je možné si vybrat i z loňských čísel časopisů Vlasta, Tina, 100+1 zahraničních zajímavostí, Květy, Mladý svět, Zdraví a Zahrádkář. Letos bylo zakoupeno 70 nových knih za 6.300,-Kč. Knihovna půjčuje každý pátek od 17 do 19 hodin. /informace vybrané z dobřínského zpravodaje za rok 1995/

Historie Obce Dobřínsko

Pověst

 

Současnost knihovny v Dobřínsku

 

V roce 2001 začala rozsáhlá oprava vnitřních prostor obecního úřadu i knihovny. Knihovna se rozšířila o další místnost, kde vzniklo oddělení pro děti a mládež.. Byl zakoupen starší výpůjční pult a regály z Městské knihovny Moravský Krumlov a položena nová podlahová krytina. Díky elektrickému vytápění, tak knihovna získala důstojné prostory pro svoji činnost. V roce 2006 byl vypracován a podán projekt PIK na ministerstvo informatiky na získání připojení a provozu Internetu zdarma. V listopadu 2006 získala knihovna 1 počítač pro čtenáře s připojením na Internet zdarma.

 

 

Statistika Místní knihovny Dobřínsko za rok 2018Výpůjčky:

V roce 2018 se půjčilo celkem 2.613 knih a časopisů.
Dospělí čtenáři si vypůjčili 1.752 svazků, z toho 1.602 sv. beletrie a 150 sv. naučné literatury.
Děti do 15-ti let si půjčily celkem 673 svazků, z toho 598 sv. beletrie a
75 sv. naučné literatury.
Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 188 časopisů


Čtenáři:

K 31.12.2018 bylo v knihovně zaregistrováno 37 stálých čtenářů, z toho 13 dětí do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 506 x.
Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 71 knih a časopisů
Počet čtenářů na Internetu : 38 čtenářů
Počet čtenářů na webových stránkách knihovny: 2421 čtenářů/rok

Knihovní fond:

Stav knihovního fondu k 31.12. 2017   3.934 knih
Přírůstek nových knih: + 192 svazků
Úbytek opotřebovaných knih: - 241 svazků
Stav knihovního fondu k 31.12. 2018  3.885  knih. jednotek, tj. 3.058 ks beletrie a 827 ks naučné literatury

Z MěK Znojmo půjčen 1 výměnný soubor 50 knih

Odebírané tituly časopisů: vyřazené časopisy z MěK Mor. Krumlov

1 počítač pro čtenáře s připojením na Internet-zdarma

Webové stránky knihovny: www.knihovnadobrinsko.wz.cz

Elektronický katalog knihovny:
http://baze.knihovnazn.cz/katalog/dobrinsko


 

Statistika Místní knihovny Dobřínsko za rok 2017

Statistika Místní knihovny Dobřínsko za rok 2016

Statistika Místní knihovny Dobřínsko za rok 2015

Statistika Místní knihovny Dobřínsko za rok 2014

Statistika Místní knihovny Dobřínsko za rok 2013

Statistika Místní knihovny Dobřínsko za rok 2012

Statistika Místní knihovny Dobřínsko za rok 2011

Statistika Místní knihovny Dobřínsko za rok 2010

Statistika Místní knihovny Dobřínsko za rok 2009

Statistika Místní knihovny Dobřínsko za rok 2008

Statistika Místní knihovny Dobřínsko za rok 2007

 

Seznam čtenářů

 

Nové knihy v Místní knihovně Dobřínsko za rok 2018 (192 ks)

 

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ:
ROBERTS,N.: Sluneční drahokamy, Měsíční perly, Srdce oceánu 1.-3. díl,V pravou chvíli,Vražedná nevinnost, Zlodějka, Poslední poctivá žena a Neklidná hvězda 1. -2. díl
FIELDING,J.: Šepoty a lži
CATOZZELLA,G.: Nikdy neříkej, že se bojíš
BALCI,G.Y.: Arabboy
FERRISS,L.: Rodinná čest
DIFFENBAUGH,V.: Řeč květů
HRAŠKOVÁ, E.: Dokud jsi tady
HLAVATÁ,D.: Nic nemusím
PEKÁRKOVÁ,I.: Sloni v soumraku
VÁNOČNÍ čas
ZIMNÍ záře
JAVOŘICKÁ,V.: Ubožáci 1.-4. díl
JAVOŘICKÁ,V.: Za kouskem štěstí
ZAHRADNÍK-BRODSKÝ,B.: Propasti srdce
MNISZKÓWNA,H.: Osudem prokletá 1. díl
MNISZKÓWNA,H.: Osudem prokletá 2. díl
ČAPEK,K.: R.U.R. Bílá nemoc. Matka
URBAN,M.: Pole a palisáda
ŘEHÁČKOVÁ,V.: Láska s chutí pelyňku
KAUCKÝ,F.: Zrada na křídlech Hurricanu
KUTINOVÁ,A.: Okolo Gabry a Málinky
FRÝBOVÁ,Z.: Robin druhý a jeho rodina 2. díl
AUEL,J.M.: Děti země. Klan Velkého medvěda. 1. díl
AUEL,J.M.: Děti země. Klan Velkého medvěda 2. díl
SIEGEL,B.: Kniha zázraků
KHOURY-GHATA,V.: 7 kamenů pro cizoložnou ženu
BITTNEROVÁ,M.: Život s gamblerem
GRMOLEC,Z.: Pod křídlem anděla
BROWN,D.: Andělé a démoni 1. díl
JACQ,CH.: Kleopatra
VANDENBERG,P.: Zapomenutý pergamen
GALBRAITH,R.: Volání kukačky
SVĚRÁK,Z.: Povídky
SVĚRÁK,Z.: Nové povídky
SVĚRÁK,Z.: Po strništi bos
HOLCOVÁ,M.: Za humny nejsou lvi
PITTNEROVÁ,V.: Selská pýcha
MONYOVÁ,S.: Jednou nohou v blázinci
MONYOVÁ,S.: Matka v koncích
ŠVANDRLÍK,M.: Říkali mu Terazky
NESVADBOVÁ,B.: Pohádkář
RUDOLF,S.: Operace mé dcery
BOROVIČKA,V. P.: Sekty satanských bohů
MIROVSKÁ,I.: Muži jsou na cizinky  
MARTEL,Y.: Pí a jeho život
PUŠKIN,A.S.: Evžen Oněgin
NEZVAL,V.: Manon Lescaut
DURRELL,G.: Zoo na zámku
ŽÁČEK,J.: Idioti mají přednost
OULÍK,J.: Z nerozumu
BAAR,J.Š.: Hanýžka a Martínek
ALEŠ,M.: Malý Alšův Špalíček
MORAVCOVÁ, J.: Vražda v lázních Luhačovice
HIGHSMITH,P.: Smrt v labyrintu
MEIER,L.: Vražda před svatbou
MARSH,N.: Smrt za zimního slunovratu
HARRIS,L.: Vražda na apríla
HARRIS,L.: Vražda na Den matek
HARRIS,L.: Vražda na mexický svátek
McCLURE,,K.: Dárce
SAEED,A.: Psáno ve hvězdách
VAN DINE,S.S.: Vyvraždění rodiny Greenů
VAN DINE, S.S.: Královské vraždění
MAREK,J.: Panoptikum hříšných lidí
COOK,R.: Blízký konec
WALLACE,E.: Lovec hlav
GARDNER,E.S.: Případ osamělé dědičky,Případ vypočítavé slečny
 QUEEN,E.: Zločin z omylu
CREASEY,J.: Případ Londýn-NewYork
QUENTIN,P.: Záhady pro blázny
KNIHA přítel člověka
VELKÉ trojhvězdí.Apollinaire. Éluard. Prévert
BAUDELAIRE,CH.: Hořké propasti
NARRATOVÁ,M.: Nicoletta
SPARKS,N.: Vzkaz v láhvi
BARTONČÍKOVÁ, V:: Cesta z mlčení
SCOTT,M.: Ďábelská vidina
ŠABACH,P.: Babičky
CORNWELL,P.: Za řekou Styx
FEUCHTWANGER,L.: Ďábel ve Francii
NEPIL,F.: Srpen s bejbinkou
BĚHOUNEK,F.: Trosečníci polárního moře
HOROWITZ,A.: Moriarty
ZHEUTLIN,P.: Záchranná pouť

 

NAUČNÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ:
ČOKOLÁDOVÉ dobroty
TYLČOVÁ,E.: Moravský Krumlov a jeho okolí ve fotografiích
DVOŘÁČEK,P.: Krásy naší země
VÁLKA,Z.: Utajená Třetí říše
VÁLKA,Z.: Zákulisí Třetí říše
BYLINKY
OTTUV atlas výletní trasy Česká republika
SAMKOVÁ,K.: Proč islám nesmí do Česka
HAY,L.L.: Miluj své srdce  
HAY,L.L.: Uzdrav své tělo A-Z
KRUTILOVÁ,J.: Pobaltské republiky
BENSON,R.: Charles
WOODS,T.E.: Jak katolická církev budovala západní civilizaci
NEKOLA, D.: Islám a terorismus
SAMEL,G.: Sedm Tibeťanek
JANČA,J.: Co nám chybí
ZENTRICH,J.A.: Věčně zelené naděje
KRATOCHVÍL,M.V.: Národ sobě
ZUKAL,R.: Akvarijní rybičky
NOVOTNÝ,M.: Severní Manásulu
ČERNÁ,M.: Dějiny výtvarného umění
WEIGEL,O.: Autoškola 2006
ZURTLO,G.: Cichlidy
KRCH,F.D.: Bulimie
LENNHOFF,E.: Svobodní zednáři
KRENDĚLEV,P.: Záhady Velikonočního ostrova
RAKONCAJ,J.: K2 8611 m
ROSSLER,I.: Přátelé jsou příbuzní, které si vybíráme sami
SAUZÉDE,J.P.: Spokojené soužití v nové rodině
BAAROVÁ,L.: Života sladké hořkosti
RUSKO-český a česko-ruský kapesní slovník
ČERNÁ,A.: Obrázkový slovníček
PEASE,A.: Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách
HANŠPACHOVÁ,J.: Hry pro maminky s dětmi
MATĚJČEK,M.: Rodiče a děti
HAVEL,J.: Islandská setkání

 

BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
ZINNEROVÁ,M.: Kde padají hvězdy
BRAUNOVÁ,P.: Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.
WEBB,H.: Lily a zajatý kouzelník
SCHEJBALOVÁ,A.: Abeceda. Příběhy zvířátek
BALÍK,J.: Jak šli zajíci do školy
FENDRICHOVÁ,N.: Speedy. Závodní autíčko
BARTOŠÍKOVÁ,A.: O Lopenickém Dráčkovi
FISCHEROVÁ,D.: Martin na cestě kolem světa
NOVÁKOVÁ,D.: Ema a lesní zvířátka
SPYRI,J.: Heidi, děvčátko z hor-pro nejmenší
KOPCOVÁ,G.: Pohádky z hájovny
POSPÍŠILOVÁ,Z,: Knihovnické pohádky
THORPE,K.: Víly Nevíly. Pampelišková přání
KARAFIÁT,J.: Broučci
DISNEY,W.: Kráska a zvíře
DISNEY,W.: Popelka
DISNEY,W.: Ariel-malá mořská víla
DISNEY,W.: Pinocchio
DISNEY,W.: Popelka. Domeček. Pedro
SNĚHURKA a jiné pohádky
ALENKA v kraji divů. Autíčko Modrásek. O třech malých prasátkách
MEDVÍDEK Pú. Sněhurka. Pinocchio
ČERNÍK,M.: Tati, ty snad umíš čarovat
JENNINGS,L.: Vánoční knížka pohádek, pověstí a koled
DALMAIS,A.M.: 366 příběhů a ještě něco navíc
WOLF,T.: Trpaslíci
BONSELS,W.: Dobrodružství včelky Máji
ŽÁČEK,J.: Máme rádi zvířata
KRATOCHVÍL,M.: Puntíkáři 1. díl
PEROUTKOVÁ,I.: Anička a Velikonoce
MacDONALD,B.: Čáry paní Láryfáry 1. díl
MacDONALD,B.: Farma paní Láryfáry 2. díl
MacDONALD,B.: Haló, paní Láryfáry! 3. díl
FRANKOVÁ,H.: Čarodějnice bez koštěte 2. díl
SPYRI,J.: Heidi děvčátko z hor
MUELLER,D.: Půlnoční strašidlo
ZVONILKA. Piráti
ZVONILKA. Tajemství křídel
SPIDER-man
LUKEŠOVÁ,M.: Kamkánek
KOLÁŘ,J.: Z deníku kocoura Modroočka
CIBULA,V.: Čarovný zeměklíč
LADA,J.: Bubáci a hastmani
ŘÍHA,B.: Divoký koník Ryn
PLACHTA,J.: Pučálkovic Amina
ČTVRTEK,V.: Rumcajsova loupežnická knížka
ŠTÍPLOVÁ,L.: Malované říkání
ŠTORCH,E.: U Veliké řeky
HRUBÍN,F.: Dvakrát sedm pohádek
LADA,J.: O chytré kmotře lišce
MAJEROVÁ,M.: Robinsonka
ROWLING,J.K.: Harry Potter a prokleté dítě 8. díl

 

NAUČNÉ KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
EDNEY,A.: Váš pes a štěňátko
ZAPLETAL,M.: Výpravy za dobrodružstvím
BRAHOVÁ,M.: Hrátky s kůží
MIČÁNEK,P.: Traktory-leporelo
VÍŠ to? Zajímavosti ze světa přírody
MESSERLE,M.: Tvořivé nápady a hry s knoflíky
 

Nové knihy 2017 - 2018

Nové knihy 2016 - 2017

Nové knihy 2015 - 2016

Nové knihy 2014 - 2015

Nové knihy 2013 - 2014

Nové knihy 2012 - 2013

Nové knihy 2011 - 2012

Nové knihy 2010 - 2011

Nové knihy 2009 - 2010

Nové knihy 2008 - 2009

Nové knihy 2007 - 2008

Nové knihy 2006 - 2007

Nové knihy 2005 - 2006

Nové knihy 2004 - 2005

Nové knihy 2003 - 2004