Knihovna Dobřínsko
Naposledy aktualizováno: 16.9.2019
Místní knihovna poskytuje tyto služby
 • výpujční služby
 • bibliograficko-informační služby
 • meziknihovní výpujční služby /MVS/
 • reprografické služby
 • výměnné soubory knih
 • Internet
Výpůjční služby
Knihovna má ve svém fondu celkem 3.813 knih ve volném výběru a zajišťuje absenční i prezenční výpůjčky pro děti a dospělé. Součástí fondu je beletrie zastoupená různými žánry: romány, povídky, poezie, detektivky, cestopisy, životopisy, sci-fi a naučná literatura.
Knihovna pravidelně odebírá tyto tituly časopisů:
 • Praktická žena
 • ABC pro mládež
 • Kačer Donald
 • Moravskokrumlovské noviny
 • Biblioweb
Bibliograficko-informační služby
- služba určená pro širokou veřejnost
 • Ptejte se na cokoli, co vás zajímá a co se dá zjistit v knihovně.
 • Dotazy formulujte pokud možno stručně, berte v úvahu možnostu knihovny.
 • Dotazy zadávejte v knihovně, pomocí e-mailu nebo webu.
 • Uveďte kontakt na vás.
 1. Odpovědi na dotazy odešleme na váš e-mail nebo vám je předáme v knihovně.
 2. Vyhledáme vám faktografické informace, základní údaje o související literatuře, které se zadanému tématu věnují.
 3. Informační služba je tedy službou bibliografickou a faktografickou.
 4. Referáty a jiné školní úkoly od nás nežádejte. Rádi vám uvedeme základní tituly z našeho fondu k danému tématu.
MVS
Tituly, které nemáme ve fondu, vám objednáme z jiné knihovny ČR.
 
Reprografické služby
Kopírování se provádí v Městské knihovně Moravský Krumlov.
 
Výměnné soubory knih
Zajišťuje Městská knihovna Znojmo. Do obecní knihovny půjčuje knihy ze svého výměnného fondu.
 
Internet
V rámci programu PIK projekt internetizace knihoven , byl v knihovně
zprovozněn počítač s připojením na Internet.
Počítač je občanům k dispozici zdarma.
 
Prostřednictvím těchto služeb mohou občané:
 • získat informace z internetu
 • nakupovat
 • zasílat a přijímat e-maily (kontrolovat soukromé schránky)
 • stáhnout a vytisknout tiskopisy
 • objednat se na úřadech
 • a další...

Neváhejte a vyzkoušejte v knihovně!

Výpujční řád

Knihovní řád

Ceník služeb a sankcí

Bibliograficko-informační služby

Reprografické služby